How to improve..

En artikel som undersöker möjligheterna att förändra hur chip-baserade resekort används idag. För att göra detta sammanfattas de resekort som används idag samt några som användes innan chip-baserade resekorten. Det är väldigt vanligt att användaren lämnar kortet i plånboken och registrerar resan i chip-läsaren genom plånboken. Denna hantering skulle kunna gå att förändra om användarens möjligheter till interaktion förbättrades. Den potentiella förbättringen består i en ny design som använder sig av elektroniskt papper och implicit interaktion.

Hela artikeln finns att läsa här.