The curse of the castle

Detta är ett spel som gjordes under universitetstiden i England. Det är ett 3D-spel som man kan navigera sig i och interagera med miljön. Spelet är skapad i Visual Studio med C++ och Maya.