Shadows of time

Detta är slutprojektet för fotokursen från universitetstiden i England. Projektet skulle visa influens av en fotografs verk med en ny infallsvinkel som passade in på dagens samhälle. Jag valde att ta influens av Alexey Titarenkos verk "City of shadows" som speglade den ekonomiska krisen som rådde i St. Petersburg under 1992 och applicera den på dagens "res-och-stress"-samhälle.