Goeco

Goeco är ett projekt som startades i en kurs under hösten 2009 och som senare på våren 2010 fick första pris i designtävlingen Design Open. Uppgiften för tävlingen var att: "Utveckla produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter, som påverkar människors vilja att resa och frakta miljövänligt". Projektet var med i tävlingen som ett koncept, innefattar en mobilapplikation och en hemsida med inriktning mot miljö, hälsa och ekonomi. Med hjälp av en applikation som körs på mobilen under dagen kan användaren senare på dagen se hur denne har transporterats och hur detta påverkar miljön, användarens hälsa och ekonomi.